Menu
Text/HTML

بسته بندی وسایل ممکن است کار ساده ای به نظر بیاید اما بسته بندی اشتباه ممکن است فرایند اسباب کشی را با مشکل مواجه کند. هنگامیکه یک جعبه به درستی بسته بندی شده باشد از تمامی مواردی که منجر به شکستن و آسیب دیدن وسایل باارزش می شود محافظت می کند. 

تضمین بار با رعایت نکات ایمنی در بسته بندی وسایل شما را در نقل و انتقال به مکان جدید همراهی می کند. شما هم حتما در زمان اسباب کشی متوجه مواردی از وسایل شده اید که دراری حساسیت ها خاص خود می باشند. یا هم چنین با وسایلی در گیر بوده اید که دارای وزن بسیار زیادی هستند و با بسته بندی های معمول نمی توان آن ها را به سلامت به مقصد رساند. وسایل بزرگ و حجیم نیز قسمت عمده از اسباب کشی را شامل می شود. وسایلی که بزرگ هستند و برای بسته بندی آن ها باید مواردی را رعایت کرد تا این وسایل دچار مشکل نگردند. 

Text/HTML

حتما شما نیز دارای وسایل با ارزشی می باشید که باید از آن ها در هنگام اسباب کشی محافظت خوبی به عمل آید. وسایلی نظیر مدارک شناسایی و .. که مفقود شدن آن ها هر شخصی را داری مشکل می کند. اصول بسته بندی لوازم خانه و شرکت و ... یکی از خدمات ارایه شونده توسط اتوبار ها و شرکت های حمل و نقل می باشد. بسته بندی وسایل حجیم و وسایل بزرگ و همچنین وسایلی که دچار حساسیت هستند و دارای ارزش خاصی هستند. وسایل سنگین نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. وسایلی که قطعا با آن ها در طول جابه جایی درگیر بوده اید؛ وسایلی که سنگین هستند و باید به صورت اصولی بسته بندی شوند.

Enter Title

تضمین بار همواره با ارائه خدمات باربری و همچنین بسته بندی خود سعی در جذب مخاطبین و افزایش سطح کمیت خدمات خود دارد. در ادامه به ارائه برخی از شیوه های صحیح بسته بندی اشاره شده است که رعایت هر کدام از آن ها می تواند باعث بهبود فرآیند جا به جایی شود:

استفاده از جعبه هایی با سایز مناسب: برای بسته بندی کالا ها باید آن ها را در سایز مناسب کارتن قرار داد. از قرار دادن وسایل بیش از حد در جعبه و به زور بستن آن باید خوداری شود. 

قرار دادن اجسام سنگین تر در کف جعبه: برای سالم ماندن اجسام در بسته بندی، باید اجسام سنگین در کف جعبه قرار داده شود و اجسام سبک تر بر روی آن ها قرار داده شود تا فشار ناشی از وزن زیاد اجسام سنگین تر به کالای سبک آسیبی وارد ننماید. حتما در این میان به وزن کلی بسته توجه داشته باشید تا با مانع از فروپاشی بسته بندی در طول جابه جایی شوید.

باقی نگذاشتن فضای خالی در جعبه: در طول مدت اسباب کشی کارتن های بسته بندی شده دچار جا به جایی هایی می شوند. این کارتن ها هرچند با احتیاط کامل توسط کادر اتوبار جا به جا میگردند، اما نوسان خودرو حمل اسباب در طول مسیر اجتناب ناپذیر است. لذا قرار ندادن فضای خالی در جعبه باعث می شود در صورت نوسان احتمالی ، کارتن و بسته بندی ثابت باقی بماند و وسایل دچار آسیب نگردد.

Text/HTML

نامگذاری بسته ها: با شروع بسته بندی وسایل همواره به یاد داشته باشید که با چسباندن یک برچسب برای محتویات آن یک نشانه داشته باشید، می توانید نام اجسام داخلی آن را بنویسید، بر روی باکس های که دارای وسایل شکستنی هستند، بنویسید با احتیاط حمل شوند. با نام گذاری کامل این بسته ها می توانید اطمنیان حاصل کنید که بسته ها تقریبا همواره در مقصد در محل درست خود قرار میگیرند مثلا وسایل آشپز خانه در اتاق خواب پیدا نخواهید کرد!!

از چسب برای مقاوم سازی استفاده نمایید: چسب هایی که برای کارتن هستند یا چسب های شیشه ای پهن برای مقاومت بخشیدن به کارتن ها استفاده میشوند. در زیر بسته ها در محل اتصال آن ها حتما چسب تهیه نمایید و نسبت به مقاوم سازی آن ها اقدام ورزید.