Menu
Text/HTML

جا به جایی و انتقال منزل، محل کار، مغازه و... بدون وجود یک شرکت اتوبار که تقریبا غیر ممکن شده است. همه ساله با آغاز فصل تابستان و شروع شدن جا به جایی منازل در شهر های بزرگ شاهد ارائه خدمت شرکت های اتوبار در تمامی مناطق شهری مخصوا در تهران هستیم. از این رو پای شرکت های باربری که خدمات باربری و اتوبار را انجام می دهند به میان می آید. این شرکت ها معمولا در تمای نواحی شهری برای خدمت رسانی اعلام آمادگی می کنند. اما سوال اساسی این است که ارائه خدمت در این مناطق شهری بسیار زیاد، باعث افت کیفیت نمی شود؟

Enter Title

داشتن یک اسباب کشی راحت همواره یکی از دغدغه های افراد بوده است. جابجایی همواره با ریسک های فراوانی مواجه است و یکی از مواردی که افراد برای حمل و نقل و جابجایی باید در نظر بگیرند بیمه ی حمل و نقل کالا می باشد. تضمین بار با در نظر گرفتن کلیه ی ریسک های مربوط به حمل و نقل کالا امکان انتقال و جابجایی را با کم ترین ریسک برای شما امکان پذیر کرده است. فرض کنید در هنگام اسباب کشی یکی از وسایل با ارزش شما توسط مشکل گردد، آیا داشتن چتر حمایتی بیمه برای چنین مواقعی مناسب نمی باشد؟ آیا داشتن بیمه همواره برای آسوده خاطر بودن از فرآیند انتقال مناسب نمی باشد؟ در هنگام همچنین مواقعی است که ضرورت وجود یک شرکت بیمه باری پوشش خدمات بیمه ای برای کاربران ضروری است که تضمین بار در این زمینه پیشتاز بوده است. تضمین بار همواره با داشتن خدمات خود زیر پوشش بیمه سعی در این دارد که تمامی خدمات خود را با بیمه به مشتریان خود ارائه نماید.